Reumatoid artrit behandling

Här kan du läsa mer om reumatoid artrit behandling, alternativ och olika läkemedel.

Om du har drabbats av reumatoid artrit vet du säkert att detta är en kronisk sjukdom som inte kan botas med medicin.

RA, eller ledgångsreumatism som den kallas i vardagligt tal, kan du alltså inte bli frisk ifrån om du en gång drabbats. Du måste helt enkelt lära dig att leva med reumatoid artrit för resten av livet. Men, när din diagnos är ställd finns mediciner och behandlingar för att lindra symtomen och göra det så lätt som möjligt att leva med sjukdomen.

Snabb insats för bra resultat

När du fått din diagnos och läkaren är säker på att du lider av reumatoid artrit är det bättre ju snabbare behandlingen sätts in. För att få ett så bra resultat som möjligt av behandlingen på lång sikt är det viktigt att du behandlas direkt. Därför är det förstås också viktigt att du snabbt får en diagnos.

Reumatoid artrit – behandling i tre punkter

Det behandlingen ska åstadkomma är främst tre saker. För det första får du mediciner som ska lindra smärtan. Behandlingen ska också göra att rörligheten i dina leder bibehålls, och för det tredje behandlar man för att stoppa den nedbrytning av dina leder som sjukdomen orsakar.

Det finns mediciner för behandling av din ledgångsreumatism, men en stor del av behandlingen består också av sjukgymnastik. Att träna i en bassäng med varmt vatten kan vara mycket effektivt och många blir hjälpta av det. Du kommer snabbt att upptäcka att det är lättare att röra sig i vatten än på land. Dina leder belastas inte på samma sätt i vattnet. Dessutom gör värmen i vattnet också gott för stela och värkande leder.

Mediciner av fyra slag

Det finns som sagt en del läkemedel att ta till för att behandla din reumatoida artrit. De läkemedel som är tillgängliga brukar delas upp i fyra huvudgrupper.

  • Antiinflammatoriska läkemedel.
  • Antireumatiska läkemedel .
  • Biologiska läkemedel.
  • Kortison

De antiinflammatoriska läkemedlen används, som namnet anger, för att dämpa de inflammationer du har i din kropp när du lider av reumatoid artrit. Det är inflammationerna som gör att lederna svullnar och känns varma. Värken orsakas förstås också av inflammation. Detta är en viktig läkemedelsgrupp i kampen mot reumatoid artrit. Eftersom det är inflammationerna som orsakar skador på lederna är det främsta målet att dämpa inflammationerna så mycket som möjligt.

Antireumatiska läkemedel hjälper också till att minska inflammationen. De påverkar cellerna som är med och bidrar till din ledinflammation.

Biologiska läkemedel är ett ganska nytt inslag i mediciner mot reumatoid artrit. De kan hjälpa till om du inte får tillräcklig hjälp av de läkemedel som är antireumatiska.

Kortison är också ett läkemedel som används för att försöka häva inflammationen. Detta läkemedel verkar snabbast av dem alla.

Utöver dessa läkemedel kan du också få smärtstillande medel. Det finns också en sorts läkemedel som kallas cox-hämmare. Ibland kallas de också NSAID. Dessa mediciner kan både lindra din smärta och dämpa inflammationen.

Behandlingen individuell

Vilken behandling just du kommer att få för din reumatoida artrit kan man inte säga i förväg. Klart är att du troligen kommer att få en kombination av olika läkemedel för att behandla din sjukdom. Men, eftersom det finns många olika faktorer som orsakar sjukdomen måste behandlingen göras helt individuellt efter just dina besvär och förutsättningar.

Reumatoid artrit behandling och uppföljning (viktig)

Du kommer att följas upp av din läkare hela tiden så att man kan se om behandlingen ger önskad effekt. Då ser din doktor också snabbt om du behöver öka eller minska dosen av dina mediciner.

Det är dock inte bara för att se om medicinerna ger önskad effekt som du får gå på regelbundna kontroller. Vissa av medicinerna kan också påverka din kropp på ett negativt sätt. Bland annat kan ditt blod påverkas. Det finns också mediciner som kan påverka njurarna eller andra organ. Därför kommer du att få lämna både blod- och urinprov, för att läkaren ska kunna hålla koll på hur din kropp påverkas av medicinerna.