Hem

En webbplats om Reumatoid artrit = RA = ledgångsreumatism, och lite allmänt om reumatiska sjukdomar.

Men, FÖRST lite snabba upplysningar för att du bättre ska förstå hur det hänger ihop med din sjukdom.

  • rematoid artrit är en vanlig FELSTAVNING av denna sjukdom
  • reumatisk artrit är en vanlig FELBENÄMING av sjukdomen
  • artrit är en vanlig KORTVARIANT av sjukdomsnamnet
  • RA är en vanlig FÖRKORTNING av sjukdomsnamnet

Reumatoid artrit är en av många reumatiska sjukdomar. Reumatiska sjukdomar är i sin tur autoimmuna sjukdomar.

Vill du komma i kontakt med mig? Klicka här.

Det finns flera olika typer av artrit, de kan bland annat delas in i seropositiva (t.ex. reumatoid artrit) och seronegativa (t.ex. reaktiv artrit). Reumatiska tillstånda kan också delas in i inflammatoriska (t.ex. just reumatoid artrit) och icke-inflammatoriska (t.ex. artros). Seronegativ = avsaknad av ”reumatoid faktor” i blodet. Den reumatiska faktorn är uppvisande av antikroppar i blodet, antikropparna i blodet påvisar att kroppen är utsatt för en (ofta kronisk) inflammation, till exempel som när du drabbats av just reumatoid artrit.

Reumatoid artrit

Har du fått diagnosen reumatoid artrit har du förstås tusen frågor du vill ha svar på. En sådan diagnos kan vara omtumlande och det är ofta svårt att hitta alla frågor när du sitter hos doktorn. Reumatoid artrit, eller som den i vardagstal kallas, ledgångsreumatism, är en kronisk sjukdom som kan komma att förändra din vardag ordentligt. Här kan du hitta svar på många av de frågor du har. Du hittar information om sjukdomen, diagnosen och mycket annat som rör reumatoid artrit.

En sjukdom med många ansikten

Reumatoid artrit är en sjukdom, men det är en sjukdom som kan visa många olika ansikten. Om du träffar en annan patient med samma sjukdom är det inte alls säkert att du känner igen dig i hans eller hennes bild av sjukdomen. RA kan slå till som en blixt från klar himmel, eller komma smygande under en längre tid. Du kan drabbas av en begränsad reumatoid artrit i några få leder. Eller så får du inflammation i så gott som alla kroppens leder.

Här kan du läsa vidare om symtom på reumatoid artrit, för att få mer utförlig information om de olika symtom som är utmärkande för denna sjukdom. Här kan du jämföra dina egna symtom med de som ses under sjukdomsbilden.

Att få en diagnos

Det är inte alltid självklart att du kan få en snabb diagnos när du kommer till läkare med symtom som tyder på reumatoid artrit. Det finns otaliga reumatiska sjukdomar. Många visar också liknande symtom, vilket kan göra det besvärligt att ställa rätt diagnos. I första hand baserar läkaren diagnosen på det du kan berätta om dina symtom, och genom att undersöka dina leder. Man brukar också ta en del blodprover. Dessa kan inte alltid ge ett klart svar på frågan om du lider av reumatoid artrit, eller någon annan form av reumatisk sjukdom, men de kan ge ledtrådar, och tillsammans med symtom och undersökning ligga till grund för en diagnos.

Några sådana prover är de som visar om du är seropositiv eller seronegativ. Dessa prover letar efter förekomsten av reumatoid faktor och anti-CCP i ditt blod. Dessa prover hjälper läkaren i sitt arbete med att hitta rätt sjukdom. På sidan Reumatoid faktor kan du läsa mer om vad denna faktor är och vad den har för betydelse för din diagnos. Ditt seroprov visar om du har seropositiv RA eller om du är seronegativ. Vad detta betyder för din sjukdomsbild får du grundlig information om på sidorna Seropositiv reumatoid artrit och Seronegativ reumatoid artrit.

Varför?

Varför har just du drabbats av denna sjukdom? Vad är det egentligen som orsakar reumatoid artrit?

Tyvärr kan du inte få ett entydigt svar på denna fråga. Det finns flera orsaker till att du drabbas av ledgångsreumatism och dessa är inte helt klarlagda. En del svar kan du i alla fall få på denna sida som handlar om orsaker till RA. Även om du inte får hela det svar du söker kan du få en förklaring om vad som kan påverka utvecklandet av sjukdomen. Du kan också se om du känner igen några av de faktorer som anges som tänkbara orsaker till reumatoid artrit.

Drabbar även barn och unga

Det finns en speciell form av reumatoid artrit som drabbar barn och ungdomar. Den kallas Juvenil reumatoid artrit och har en egen sida där du kan hitta all information om den formen av RA. Till vardags benämns sjukdomen barnreumatism. Flera hundra barn drabbas varje år av juvenil reumatoid artrit.

Du har en sjukdom för livet

Du vet förstås att reumatoid artrit är en kronisk sjukdom. Du kan alltså inte hoppas på att få en medicin som gör dig frisk. Däremot har du goda chanser att få mediciner som lindrar dina besvär och gör det lättare att leva med denna sjukdom. Forskningen om ledgångsreumatism har gjort att det kommit fram många effektiva behandlingsmetoder. Idag är det inte alls lika stor risk att du ska bli invalidiserad som det var för den som drabbades av samma sjukdom för några årtionden sedan.

Läs om de behandlingar som du kan erbjudas på sidan om Reumatoid artrit behandling.

Reumatoid artrit eller artros?

Ibland kan det vara förvirrande med alla begrepp som handlar om värk i lederna. Är det artrit eller artros du drabbats av? Vad är artrit och vad är artros? Och, framför allt, vad är skillnaden? Svaren på vad dessa olika begrepp betyder och vilken skillnaden är kan du få på sidan om Artrit artros. Här får du lära dig vad artrit är, och hur du vet om du har reumatoid artrit eller om det är artros.