Faktor

Reumatoid faktor är namnet på antikroppar som ofta finns i de leder som drabbats av reumatoid artrit.

Oftast förkortas reumatoid faktor till enbart RF.

Vad är reumatoid faktor?

Reumatoid faktor är alltså antikroppar. De brukar kallas autoantikroppar därför att de hör till de som attackerar de egna immunsystemet. RF är en immunologisk faktor som man vet har ett visst samband med RA, reumatoid artrit. Hur detta samband ser ut är inte helt klart.

RF är ett av de kriterier din läkare använder sig av för att kunna säga om du lider av reumatoid artrit. Det prov som visar om du har reumatoid faktor kallas för reumaprov.

Finns inte hos alla reumatiker

Även om reumatoid faktor ingår i listan av kriterier vid diagnos för reumatoid artrit, kan du ha sjukdomen utan att det kan visas positivt RF. Man räknar med att reumatoid faktor finns hos 85% av de som har reumatoid artrit. Så, det är ett tecken bland andra som kan visa om du har RA eller inte. Du måste också kunna uppfylla en rad andra kriterier för att få diagnosen fastställd.

Det är viktigt att veta att du också kan vara RF positiv utan att ha reumatoid artrit. Faktorn finns också hos en hel del friska personer. Så många som 5% av befolkningen har positiv RF. Detta gör att det egentligen bara är var femte person med positiv reumatoid faktor som verkligen har RA, och om du inte har svullna leder finns det ingen mening med att göra ett RF prov.

Andra sjukdomar då du kan ha reumatoid faktor

Reumatoid faktor kan alltså bidra till att visa att du har reumatoid artrit. Men ibland kan det vara andra sjukdomar som faktorn visar på. Om du till exempel har SLE kan du också ha positivt RF. Även infektioner kan ge en hög reumatoid faktor. Den reumatoida faktorn säger för övrigt ingenting om sjukdomsaktivitet så om du en gång haft ett positivt resultat i prover behövs inte fler prover senare. Halten säger alltså inget om sjukdomens framskridande.

Om du har positiv reumatoid faktor utan att ha ledgångsreumatism

Eftersom denna faktor kan vara med och påvisa reumatoid artrit blir du kanske rädd att du är på väg att få sjukdomen om ett prov visar positivt. Men, du kan känna dig lugn. Det är bara 5% av alla friska personer med positivt RF som senare utvecklar reumatoid artrit.

Tre olika klasser

Reumatoid faktor delas in i tre olika klasser. Klasserna kallas IgM, IgA och IgG. Av dessa är det bara den första, IgM som kan visa eventuell reumatoid artrit. Numera tittar man också på en nyare immunologisk markör, anti-CCP, när man vill fastställa din diagnos. Detta är antikroppar som anses vara mer specifika för reumatoid artrit.